Ballina

Në çdo kohë dhe për çdo sëmundje

Mijëra pacientë shfrytëzojnë shërbimet shëndetësore të Klinikës Digjitale
        Anëtarësimi

Anëtarësimi

Zgjedhni pakon shëndetësore dhe përfitoni mjekun personal për përkujdesjen tuaj gjatë tërë vitit!

       Konsultimi Online

Konsultimi Online

Konsultohuni me mjekë specialist kombëtarë dhe ndërkombëtarë!

    Trajtimi Jashtë Vendit

Trajtimi Jashtë Vendit

Mundëson trajtimin e sëmundjes suaj me metodat më të avansuara diagnostike, terapeutike dhe kirurgjike të njohura sot në botë!

Evolucion i

vazhdueshëm

Digjital

Mjeku Personal

Konsultimi me mjekun në çdo kohë do ju ndihmojë të merrni barnat e duhura, të bëni analizat me kohë dhe keni trajtim të sigurtë për shëndetin tuaj.

autorenew
Transformimi i sistemit shëndetësor

Klinika Digjitale ka bërë transformimin e sistemit shëndetësor në të gjitha nivelet (primar, sekondar dhe terciar) duke krijuar një model të ri të sistemit shëndetësor – digjital dhe të integruar.

add_box
Klinikat e specializuara digjitale

Ofrojnë shërbime më të shpejta, më të afërta dhe më të lira për pacientët pavarësisht distancës me mjekun kudo në botë!

phonelink_lock
Pronësia dhe privatësia e të dhënave shëndetësore

Klinika Digjitale ofron Kartelën Elektronike Personale Mjekësore e cila është në pronësi dhe kontroll të plotë të pacientit.

Integrimi Global

Rrjeti i Ekspertëve Global

Klinika Digjitale ofron trajnimin digjital për mjekët dhe integrimin e tyre në rrjetin global të profesionistëve shëndetësorë.

Programi i Partnerëve të Besueshëm

Klinika Digjitale ju ofron institucioneve shëndetësore mundësinë e bashkëpunimit dhe ndërtimit të partneritetit të besueshëm.

Anadolu Medical Center

Anadolu Medical Center

ANADOLU MEDICAL CENTER – AMC është spital i avansuar i kujdesit akut, me specializime të shumta dhe me klinikë ambulantore në zemër të Stambollit. Është themeluar nga Fondacioni Anadolu në 2005 dhe ka dy karakteristika kryesore: statusin joprofit dhe lidhjen unike me spitalin globalisht të njohur Johns Hopkins Medicine në SHBA.

Prima Imaging Center

Prima Imaging Center

Qendër moderne dhe e avansuar diagnostike, ofron shërbime imazherike të kualitetit të lartë. Mjekët specialistë në PRIMA IMAGING CENTER janë pishtarë të radiologjisë Kosovare. Besueshmëria, tradita dhe përvoja i’u garantojnë shërbim cilësorë dhe diagnostikim në kohë reale.

Laboratori e-Lab

Laboratori e-Lab

Laboratori ELab është një qendër inovative me tendencë përmirësimi të shërbimit për pacientin, e cila ofron shërbime ekskluzive shëndetësore, duke plotësuar të gjitha pritjet dhe kërkesat e konsumatorëve në shëndetësi.

Konferenca Virtuale Ndërkombëtare – Arritjet më të reja në shëndetin digjital

Konferenca Ndërkombëtare Virtuale – Arritjet e fundit në Shëndetin Digjital, është një mundësi e jashtëzakonshme për të mësuar nga udhëheqësit botërorë të Shëndetit Digjital për zhvillimet e fundit që po formësojnë sistemet shëndetësore.

Revista Digjitale

Partneriteti dhe Anëtarësimi

Regional Cooperation Council

RCC ka përkrahur Klinikën Digjitale në shtrirjen e shërbimit digjital në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor.

EBRD

Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) ka përkrahur avansimin e shërbimeve shëndetësore në Klinikën Digjitale.

SIAHDPC

Klinika Digjitale është partnere e projektit SIAHDPC të mbështetur nga Erasmus+ në zhvillimin dhe edukimin për shërbimin digjital në Evropë.

Telehealth and Medicine Today

TMT dhe Klinika Digjitale promovojnë edukimin, bashkëpunimin dhe rrjetëzimin e profesionistëve shëndetësorë.

eHealth HUB

Klinika Digjitale dhe eHealth Hub Europe punojnë së bashku për zhvillimin e Shëndetit Digjital në Evropë.

American Chamber of Commerce

Klinika Digjitale është anëtare e Odës Ekonomike Amerikane – AmCham.

sqAlbanian