PET-CT EXAMINATION

PET-CT EXAMINATION

PET-CT është metodë imazherike që ndërthur teknikat e PET (Tomografia me Emetim të Pozitronit) dhe CT (Tomografia e Kompjuterizuar), dhe siguron informacion më gjithëpërfshirës sesa secili që mund ta sigurojë veçmas. Metoda më e avancuar në botë

DIGITAL PSYCHIATRY

DIGITAL PSYCHIATRY

Author: Dr. Liron Pepshi - Psychiatrist
Zoti. F., një menaxher i financave rreth të dyzetave, i cili gjendet në një udhëtim zyrtar mijëra kilometra nga vendbanimi, përjeton një krizë psiqike. Para disa vitesh ky person do të gjendej

THE LATEST HEART MONITORING DEVICE IN THE WORLD!

THE LATEST HEART MONITORING DEVICE IN THE WORLD!

CORTRIUM C3 – NOW OFFERED AT THE DIGITAL CLINIC
24h or longer, non-stop heart monitoring, now available for you.
CORTRIUM –

7 TERRIFYING DISEASES - CHLAMYDIA

7 TERRIFYING DISEASES - CHLAMYDIA

Jo të gjitha sëmundjet serioze vijnë me simptoma treguese. Ka sëmundje që mund ta kthejnë trupin tuaj në një bombë të kurdisur, ndërsa ju nuk jeni në dijeni të ndonjë rreziku. Gjendje të tilla si

7 TERRIFYING DISEASES – DEEP VEIN THROMBOSIS

7 TERRIFYING DISEASES – DEEP VEIN THROMBOSIS

Not all serious illnesses come with tell-tale symptoms. There are diseases that can turn your body into a ticking time-bomb while you're unaware of any danger.

7 TERRIFYING DISEASES - HYPERTENSION

7 TERRIFYING DISEASES - HYPERTENSION

Jo të gjitha sëmundjet serioze vijnë me simptoma treguese. Ka sëmundje që mund ta kthejnë trupin tuaj në një bombë të kurdisur, ndërsa ju nuk jeni në dijeni të ndonjë rreziku. Gjendje të tilla si

7 TERRIFYING DISEASES – HUNTINGTON’S DISEASE

7 TERRIFYING DISEASES – HUNTINGTON’S DISEASE

Jo të gjitha sëmundjet serioze vijnë me simptoma treguese. Ka sëmundje që mund ta kthejnë trupin tuaj në një bombë të kurdisur, ndërsa ju nuk jeni në dijeni të ndonjë rreziku. Gjendje të tilla

7 TERRIFYING DISEASES – GLAUCOMA

7 TERRIFYING DISEASES – GLAUCOMA

Jo të gjitha sëmundjet serioze vijnë me simptoma treguese. Ka sëmundje që mund ta kthejnë trupin tuaj në një bombë të kurdisur, ndërsa ju nuk jeni në dijeni të ndonjë rreziku. Gjendje të tilla si

KLINIKA DIGJITALE LAUNCHES NEW SECOND OPINION PROGRAM

KLINIKA DIGJITALE LAUNCHES NEW SECOND OPINION PROGRAM

Technology is facilitating and changing access to health care. Now patients have the opportunity to consult a doctor regardless of the distance between them and the clinic or hospital anywhere in the world!

7 TERRIFYING DISEASES - COLORECTAL CANCER

7 TERRIFYING DISEASES - COLORECTAL CANCER

Not all serious illnesses come with tell-tale symptoms. There are diseases that can turn your body into a ticking time-bomb while you're unaware of any danger.
« Previous PageNext Page »
en_USEnglish